Voelen en emoties anders bekeken

Altijd goed om te kunnen gaan met de constante veranderingen in het leven, dat is toch een hele uitdaging, vind je niet?

Ons denken ons voelen, onze gewoontepatronen….soms lopen we daar ook in vast.

Prettige emoties en gevoelens willen we vasthouden en minder prettige emoties en gevoelens willen we weg hebben. 

Dit doen we dan door te piekeren en in ons hoofd oplossingen te zoeken of door vermijdingsgedrag zoals eten  drinken , social media,TV ,werk enz

Hoe is dat bij jou? Welke afleidingen herken jij? En hoe voel je daar echt bij?

We doen dat om een beter gevoel te krijgen..Maar is dat ook het resultaat?

En hoe zou het zijn om gewoon te voelen wat er is. Niet groter of kleiner maken, niet wegduwen. Hoe voelt de emotie in je lichaam? Welke gedachten komen er op ? Kan je terug gaan met je aandacht naar je lichamelijke gewaarwording ?

Observeren.

Oordeelloos gewaarzijn.

Probeer eens of je er bewust bij kan blijven. Neem je tijd , ga zitten en sluit je ogen. Adem en voel.

Ik ben zeer benieuwd hoe je dit ervaart?

Als je een emotie kan zien zoals ze is, als de beweging van energie die bij verandering hoort, dan beweegt ze ook gewoon door je heen. In plaats van weg te gaan van ons gevoel onze pijn en ons lijden kunnen we er ook anders  mee om leren gaan en er anders naar leren kijken.

Do-In Yoga en mindfulness kunnen ons daarbij helpen om te voelen en te ontspannen in wat is, wat het ook is.

Het geeft ons tools om dat wat vast is gelopen in onze energie terug te doen stromen en in evenwicht te brengen zowel fysiek mentaal/emotioneel als spiritueel.

Do-In yoga vertrekt vanuit de Oosterse filosofie en 5 elementenleer. Vuur aarde  metaal water hout

Het is een oude taoïstische levensleer gebaseerd op de natuurwetten met als doel ons terug  brengen  in onze natuurlijke staat van zijn en evenwicht.

#Inzicht #meditatie #zelfzorg #loslaten #voelen #zijn #mindfulbewegen #yoga #mindfulness

#kempen #turnhout #rijkevorsel #geluk #natuur #evenwicht #balans #yin/Yang #yogagriet