De herfst en het metaalelement

Vanuit de Oosterse filosofie is het metaal element verbonden met de herfst.

Dit element vertegenwoordigt de energie van longen en de dikke darm.

Longen en dikke darm zijn beiden organen die rechtstreeks verbinding maken met de buitenwereld. 

Via de dikke darm  scheiden we afvalstoffen af via de longen nemen we zuurstof op en geven ook zuurstofarme lucht weer af en ook via onze huid.

Balans of disbalans in dit element toont zich in het :

*wel of niet goed grenzen kunnen stellen

*in onze gehechtheid aan dingen, materie, gedachten.

*perfectionisme

*je vermogen om los te laten

*je vermogen om rouw en verdriet toe te laten en te voelen.

*je vermogen om kracht op te bouwen

*overgave

*eigenwaarde.

*je vermogen om verandering toe te laten en  flexibel zijn.

De mentale overtuiging die verbonden is met het metaalelement is

 “ik ben verantwoordelijk”

Als je dat herkent bij jezelf … durf dat al eens in vraag te stellen.

Is dat waar, ben ik hier echt verantwoordelijk voor?.. kloppen die gedachten ..

Hoe kunnen we onszelf en ons metaalelement goed ondersteunen via de Do-In Yoga:

Schudden, armzwaai, zelfmassage/ klop oefeningen ter hoogte van de armen en longtoppen  de schouders draaien, long dikke darm meridiaanstrekking,krijgerhoudingen en kracht opbouwen zijn zeker oefeningen die dit seizoen extra aandacht krijgen.

In de meditatie richten we ons  op de ademhaling en de verbinding tussen binnen en buiten. Op verandering en loslaten..

Het loslaatproces is ook goed zichtbaar in de natuur, het loslaten van de bladeren wat uiteindelijk in de bodem weer nieuwe kracht en voeding geeft.

Niets gaat verloren, alles dient een ander doel alleen is dat voor ons niet altijd zichtbaar in onszelf. 

Dat vraagt enerzijds om  nederigheid en overgave naar het leven toe,en anderzijds  de kracht om te vertrouwen , om verder te gaan en te volharden in dat waar jij voor staat.

De eeuwige balans tussen yin en yang , de grootsheid en tegelijkertijd de eenvoud van het leven is hierin zichtbaar.

Namasté!

Griet